Sunday, April 11, 2010

Pertumbuhan Dan Perkembangan Fizikal Kanak-kanak Pertengahan dan Akhir

Peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak merupakan tempoh yang tenang dimana pertumbuhan dan perkembangan tidak terlalu pesat dan konsisten.

i. KETINGGIAN :
secara purata tinggi kanak-kanak bagi peringkat pertengahan dan akhir ialah sebanyak 2-3 inci setahun sehingga berumur 11 tahun. Purata tinggi kanak-kanak perempuan ialah 4 kaki atau 10¼ inci manakala purata tinggi kanak-kanak lelaki 4 kaki atau 9 inci

ii. BERAT BADAN :

Berat badan kanak-kanak akan bertambah sebanyak 5 hingga 7 paun setahun. Ini disebabkan pertambahan saiz tulang dan sistem otot serta organ tubuh badan tertentu. Peningkatan berat dan kekuatan motor pada kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah dipengaruhi oleh faktor genetik dan senaman. Kanak-kanak lelaki pada peringkat ini lebih kuat berbanding kanak-kanak ak-kanak lelaki mempunyai lebih banyak sel otot. Perubahan fizikal yang sukar dilihat ialah tulang-tulang lembut kanak-kanak akan terus berkembang menjadi tulang yang matang. Walaubagaimanapun, pada peringkat ini tulang kanak-kanak adalah mudah patah

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR KASAR
Kanak-kanak peringkat ini mengalami perkembangan kemahiran motor yang cepat. Kemahiran motor kasar merupakan kawalan pada tingkah laku yang memerlukan banyak otot dan membolehkan kanak-kanak bergerak balas dengan persekitarannya. Perkembangan kemahiran motor banyak bergantung kepada perkembangan otak, keseimbangan badan dan peningkatan koordinasi mata-tangan kanak-kanak. Faktor perkembangan motor kanak-kanak ialah latihan, peniruan, genetik, perkembangan otak dan budaya.

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR HALUS
Kemahiran motor halus merupakan kemahiran menggunakan otot-otot yang kecil seperti jari dan tangan. Kanak-kanak yang mulai masuk ke alam persekolahan menjadikan otot mata dan tangan mencapai koordinasi yang lebih baik . Selain itu, kemahiran motor halus kanak-kanak peringkat ini bertambah baik . Ini dapat dilihat melalui :
i. Tulisan tangan mereka lebih kemas semasa tahun persekolahan
ii. Kanak-kanak enam tahun boleh memukul, menampal, mengikat tali kasut, dan membutang baju iii. Kanak-kanak berumur 10 hingga 11 tahun mula menunjukkan kemahiran mengendalikan sesuatu yang serupa dengan cara orang dewasa

SENAMAN BAGI KANAK-KANAK PERTENGAHAN DAN AKHIR


Senaman memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Mengikut kajian yang dibuat, kanak-kanak akan aktif selama 30 minit setiap hari. Kanak-kanak lelaki adalah lebih aktif berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Beberapa cara untuk menggalakkan kanak-kanak membuat senaman adalah: i. Sekolah harus menawarkan lebih banyak aktiviti-aktiviti fizikal. ii. Sekolah harus memperbaiki aktiviti-aktiviti fizikal yang diperlukan kepada kanak- kanak.
SUKAN BAGI KANAK-KANAK PERTENGAHAN DAN AKHIR

Sukan membawa kesan positif dan negatif kepada kanak-kanak. Kesan positif menyertai sukan atau permainan adalah seperti berikut:
i. Kanak-kanak diberi peluang untuk belajar bagaimana untuk bertanding.
ii. Kanak-kanak juga berpeluang mempelajari estim kendiri ( self-esteem )
Kesan negatif kanak-kanak menyertai sukan atau permainan adalah seperti berikut :
i. Kanak-kanak berasa tertekan untuk mencapai kejayaan dalam sukan atau permainan

No comments:

Post a Comment